Haberler

Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları usul...

Forum Salı günü 19.02.2019 tarihinde düzenlendi.Türkiye'deki bulunan Arap Toplulukları birleştirme amacıyla, Derneklerin, yardım organizasyonların ve Arap Toplulukların temsilcileri...

WhatsApp chat