Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Bağışta Bulunanlara Yönelik Terörizmin Finansmanı Suiistimalinin Önlenmesine Yönelik Rehber 2021

Sivil toplum kuruluşları (STK’lar) günümüz dünyasında küresel olarak canlı ve ayrılmaz bir parça haline gelmiştir. STK’ların geniş kapsamlı faaliyetleri, coğrafi erişimi ve operasyonel dayanıklılığı, onları uluslararası aktörler arasında benzersiz kılmaktadır.

STK’ların geleneksel olarak faaliyet gösterdikleri sektörün başarısının temel bileşenlerinden biri, sahip oldukları kamu güvenidir. Bu özellikleri nedeniyle, STK’lar özellikle teröristler ve terör örgütleri tarafından fon toplamak ve toplanan fonları transfer etmek, örgütlere lojistik destek sağlamak, terör örgütlerine eleman temin etmek veya terör örgütlerini ve operasyonlarını desteklemek için hedef haline gelebilmektedir.

Bu nedenle, bu rehber STK’ların terörizme finansman (TF) sağlamak için kullanılma riskine karşı kendilerini korumalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bir PDF dosyası indirin

 

Rehbere Sivil Toplum Müdürlüğü resmi sayfasından

ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.WhatsApp chat