DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik; Merkezi Türkiye’de bulunan STK’ların ve merkezi yurtdışında bulunan STK ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilciliklerinin kuruluşundan itibaren tasfiyesine kadar iş ve işlemlerini kapsamaktadır.

Bir PDF dosyası indirin

 

Yönetmeliklere resmi sayfasından ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.WhatsApp chat